Thành phố Manchester rút ở 04.

Chuyện này sẽ xảy ra với Manchester United bao nhiêu lần?Có một vấn đề cần giải quyết, hãy đầu tư hàng triệu đô-la!Hãy tiêu thêm triệu!"Tôi biết người hâm mộ rất nóng lòng để ký…