Nếu chúng t a không t in vào…

Chỉ có 16 tiêu điểm được ghi trong mười trận đấu, đó là dữ liệu tấn công tệ nhất của Real Madrid kể từ 2009..Trùng hợp?Tôi không nghĩ vậy. Ramos được cho thấy một lá…